Sådan foregår et privat skifte af dødsbo

Sådan foregår et privat skifte af dødsbo

Det kan være rigtig hårdt at skulle forholde sig til pengesager, inventar og arv, når man lige har mistet en, man holder af. Det skal dog gøres, og der er mange gode grunde til, at en advokat kan gøre en stor forskel i en sådan situation. Han sikrer nemlig, at du kommer nemmere og hurtigere videre, og at du undgår unødig besvær.

Men hvad er egentlig et privat skifte? Egentlig betyder det bare, at døsboet gøres op af de private arvinger, oftest børn eller anden familie. Det betyder blandt andet, at der ikke foregår indblanding fra nogle instanser udefra, og man har derfor fred til at få foretaget skiftet, som man ønsker det bedst. Oftest vil der dog være en form for dødsbobehandling, som foretages af en dødsboadvokat. Det skyldes, at der kan være komplicerede forhold, som advokaten nemmere kan tage vare på end de private.

Du kan læse meget mere om privat skifte ved at klikke her.

Hvornår kan det give mening?

Det er langt fra i alle tilfælde, at det er oplagt at lade et bo blive behandlet som et privatskifte, og helt generelt skal en række parametre opfyldes først. Det gælder følgende:

  • Alle de pågældende arvinger kan være klar til at fordele boet imellem sig privat. Det er altså en forudsætning, at de selv kan nå til enighed, før det kan blive en realitet. Faktisk skal der blot en enkelt arving, som ikke vil være med, til for at afbryde det private skifte.
  • Hvis boet er insolvent, kan det blive et problem for at foretage et privatskifte. Som udgangspunkt skal arvingerne derfor kunne konstatere og erklære, at boet, så at sige, går i plus, så der ikke er en negativ fortjeneste. Dog kan arvingerne vælge at stille sig hæftende for dette.
  • Der skal altid være som minimum en arving, som står for sin egen økonomi. Dvs. er over 18 og ikke bor hos en værge eller lignende. Det er desuden et kriterie, at arvingen er solvent, dvs. ikke har et samlet minus i aktiver og passiver.
  • En af de pågældende arvinger skal have hjemsted i Danmark, altså bo permanent i landet. Det skyldes, at arv faktisk ikke må gå til udlandet, men der findes dog måder, man kan arve alligevel. Det kan fx være ved at lade en anden arving repræsentere sig. Det forudsætter selvfølgelig, at den anden arving bor i Danmark.
  • Den helt generelle sidste ting går ud på, at der ikke må være bestemt forhold, som skulle tale imod et privat skifte. Det er en meget sjældent brugt regel, men det kan godt komme på tale ved særlige tilfælde, fx hvis arvingerne ikke har deres økonomiske troværdighed i orden.