Sådan bliver du klogere på det juridiske sprog

Sådan bliver du klogere på det juridiske sprog

De fleste mennesker kender til forskellige fagtermer inden for juraen. En af de væsentligste årsager til dette er dog ikke rodfæstet i virkeligheden, men derimod i de mange tv-serier, der i dag produceres omkring retssystemet. Mange mennesker finder det interessant at følge med i de spændende tv-serier, der særligt omhandler det amerikanske retssystem. Det kan da også være meget lærerigt.

For selvom diverse tv-serier bestemt ikke gør dig til en jurist, kan det være yderst fordelagtigt at kende til nogle af de mest brugte fagtermer inden for retssystemet. Det kan jo være, at du selv får brug for juridisk hjælp i fremtiden, og i et sådant tilfælde vil det bestemt ikke være en ulempe at kende til nogle af de mest almindelige termer inden for det juridiske sprog.

Bliv kendt med de forskellige områder af det danske retssystem

Det danske retssystem indeholder love inden for utallige områder. Dette sikrer et retfærdigt samfund, hvor borgerne har rettigheder såvel som forpligtigelser over for hinanden. Inden for juraen findes der forskellige fagområder. Det kan være godt at kende til de forskellige fagområder, så du ved hvilken type advokat, du skal kontakte ved en given sag.

Der findes blandt andet formueret, som handler om private såvel som virksomheders ret til at eje noget. Derudover findes der forfatningsret og forvaltningsret. Forfatningsret betegner, de regler staten og det politiske system er bygget op om, hvorimod forvaltning handler om regler for staten og kommunerne i forhold til administration.

Et vigtigt område inden for det danske retssystem er familie- og arveretten. Love inden for dette område handler om ægteskab, skilsmisse såvel som fordeling af arven, hvis et familiemedlem dør.

Ud over ovenstående områder findes der mange flere herunder blandt andet strafferetten. Det er dog ikke nødvendigt at kunne disse områder i hovedet, da internettet i dag giver gode muligheder for at søge information omkring næsten alt.

Forskellige typer advokater – hvad er forskellen?

Som nævnt ovenfor findes der mange forskellige områder inden for det danske retssystem. De mennesker, der uddanner sig som jurister i dag, har naturligvis ikke mulighed for at være specialister på alle disse områder. Derfor er der nogle advokatfirmaer, der primært tilbyder hjælp omkring familieret, hvorimod andre advokatfirmaer tilbyder hjælp omkring erstatningssager som her. Forskellen på om du skal have fat i en advokat med speciale i familieret eller en erstatningsadvokat afhænger derfor af, hvilket område af retssystemet der skal rådgives omkring.

Ligeledes er der nogle advokatfirmaer, der fokuserer på juridisk rådgivning til virksomheder, hvorimod andre advokatfirmaer primært fokuserer på at rådgive private.

For at blive klog på, hvilke områder de enkelte advokatfirmaer rådgiver omkring, er man derfor nødt til at læse på deres respektive hjemmesider.