Midlertidig opholdstilladelse

Midlertidig opholdstilladelse

Midlertidig opholdstilladelse betegner retten til at opholde sig Danmark i en begrænset periode. Det er med andre ord en tidsbegrænset opholdstilladelse – modsat en permanent, som giver dig ret til at opholde dig i Danmark på ubestemt tid. Når du har en midlertidig opholdstilladelse, kan du på sigt søge om retten til at opholde dig i Danmark permanent.

Ophold i Danmark i en afgrænset periode

Midlertidig opholdstilladelse indebærer, at du kun har ret til at opholde dig i Danmark i en bestemt periode. Dette betyder, at du kan blive sendt hjem til dit hjemland, hvis situationen ændrer sig i landet, og hvis risikoen for forfølgelse og lignende ikke længere er aktuel. Hvis situationen i hjemlandet ikke ændrer sig, gælder et midlertidigt ophold typisk i Danmark i fem år. Efter permanent opholdstilladelse, har du senere mulighed for at gå til indfødtsretsprøve og få statsborgerskab.

Fra midlertidigt ophold til permanent ophold

En midlertidig opholdstilladelse kan forlænges til en permanent, hvis du søger om det, og din ansøgning bliver godkendt. Hvis din ansøgning skal blive godkendt, så du får retten til at opholde dig i Danmark på ubestemt tid, er der en række grundlæggende betingelser og nogle supplerende betingelser, du skal opfylde.

Hvis din ansøgning afvises, eller hvis du ikke opfylder betingelserne, kan du i stedet ansøge om at få forlænget din midlertidige opholdstilladelse. Dette giver dig mulighed for igen at søge om retten til permanent ophold på et senere tidspunkt.

Du modtager et opholdskort som bevis på din ret til ophold

Når du får tildelt opholdstilladelse i Danmark, får du et opholdskort, som er dokumentation for, at du har ret til at opholde sig i landet. Dette er dit bevis for, at du har ret til at være her. Det er et kort, som skal bruges til arbejdsgivere, Folkeregistret og som gyldigt rejsekort ved ind- og udrejse.