Hvad er en arbejdstilladelse?

Hvad er en arbejdstilladelse?

Du er sikkert stødt på ordet “arbejdstilladelse”, hvis du har overvejet at søge arbejde i Danmark. I denne artikel kan du læse mere om, hvad arbejdstilladelse er, og hvilke grupper der skal søge om det.

Vil du have mere information om arbejdstilladelse, kan du få dette på arbejdstilladelser.dk.

En arbejdstilladelse giver ret til arbejde i Danmark

Hvad en arbejdstilladelse er kan forklares meget kort. Det er en tilladelse, som giver ret til at tage arbejde i Danmark – både lønnet og frivilligt.

Helt praktisk er det et opholdskort i form af et plastikkort på størrelse med et kreditkort. Er det udstedt før den 20. maj 2011, kan det være udleveret som et mærkat i modtagerens pas.

På opholdskortet fremgår det, om udlændingen har ret til at arbejde i Danmark, og hvor længe tilladelsen er gyldig. Skulle der være begrænsninger – eksempelvis at arbejdstilladelsen er knyttet til en bestemt arbejdsgiver – er dette også angivet.

Er du som arbejdsgiver usikker på, om en person har ret til at arbejde, er det opholdskortet, du skal kigge på. Et sygesikringsbevis, et eSkattekort eller et opholdskort fra et andet land er ikke gyldigt til formålet.

Hvem skal søge om en arbejdstilladelse?

Det er ikke alle udlændinge, der skal søge om en arbejdstilladelse for at måtte tage arbejde i Danmark. Reglerne er som følger:

Statsborgere fra Norden skal ikke søge om arbejdstilladelse.

Statsborgere fra et EU-land, EØS-land eller Schweiz skal ikke søge om arbejdstilladelse, men skal søge om et registreringsbevis og skal kunne bevise, at de kan forsørge sig selv, mens de arbejder i Danmark.

Statsborgere fra et tredjeverdensland – altså hverken fra Norden, et EU-land, et EØS-land eller Schweiz, skal søge om arbejdstilladelse.

Der er dog enkelte undtagelser. Er man, grundet specielle forhold eller erhverv, en del af en speciel gruppe, skal man ikke søge om arbejdstilladelse. Dette gælder for:

  • Professionelle bestyrelsesmedlemmer med max 40 dages ophold i Danmark på et år
  • Diplomater med bopæl i Danmark samt medfølgende familiemedlemmer
  • Personale i udenlandske tog og international trafik
  • Personale på lastskibe i international trafik, som højst lægger til 25 gange i løbet af et år.

Der gælder også undtagelser for andre grupper. Disse skal dog søge om visum – med mindre de er borgere i et ikke-visumpligtigt land. Det gælder for:

  • Forskere og foredragsholdere, der er blevet inviteret til at undervise
  • Udlændinge, der skal forske
  • Udlændinge, som skal deltage i et udvælgelsesprogram
  • Artister, der har større betydning for en væsentlig kulturel begivenhed