Erstatning ved trafikuheld

Erstatning ved trafikuheld

Erstatning trafikuheld dashkamera

Hvis du kommer ud for et trafikuheld, er der flere forskellige poster som gør sig gældende og det kan være svært at finde rundt i, hvad du har krav på af erstatning. Erstatning ved trafikulykker måles ud fra erstatningsansvarsloven regler, og det er derfor ud fra dette regelsæts poster, som du kan få erstatning for.

Helbredsudgifter

Dine helbredsudgifter er udgifter som du har haft igennem dit skadesforløb, det kan f.eks. være udgifter til medicin, fysioterapi, kiropraktor osv. Alt dette kan du få dækket, det er dog en god idé at gemme alle kvitteringer så du uden problemer kan dokumentere dine reelle udgifter. Det er også muligt at få en kapitaliseret engangsudbetaling, hvis det vel og mærke godtgøres, at du i fremtiden vil være afhængig af medicinen.

Tabt arbejdsfortjeneste:

Tabt arbejdsfortjeneste er en midlertidig ydelse som du kan få udbetalt i din syge periode. Altså, hvis du er sygemeldt i f.eks. 3 uger, har du krav på det beløb du kunne have tjent hvis ulykken ikke var forekommet. Sygeløn og sygedagpenge vil dog blive modregnet i din tabte arbejdsfortjeneste. Hvis du genoptager dit arbejde på deltid til en mindre løn end du plejer, har du i de fleste tilfælde stadig krav på at få dit resterende løntab dækket, indtil du kan genoptage dine normale arbejdsrutiner.

Dokumenter trafikuheld med Dashkamera

Der er mange trafikuheld hvor den skyldige aldrig bliver dømt, fordi det oftest er utrolig svært at bevise hvem den skyldige er. Det er derfor svært at placere den erstatningsansvarlige og dermed generelt svært at få sin erstatning. En super god måde at sikre sig i trafikken er med et Dashkamera, også kaldet et trafiksikkerhedskamera. Dette kamera placeres i foruden af bilen med en sugekop og filmer så alt trafik så snart bilen er tændt.

Det vil altså sige at Dashkameraet kun filmer så snart det tilføres strøm igennem bilen, nogle dashkameraer er lavet med en bevægelsessensor der registrere når andre biler påkøre din bil, ved parkering. På den måde kan du nemt for fat i en flugtbilist, som skulle have påkørt din bil.

Med et Dashkamera vil du altid være på den sikre side i et færdselsuheld som du ikke selv er skyld. Du kan nemt og retfærdigt dokumentere hvem der er erstatningsansvarlig og det er en tryghedsfaktor, der er rar at have med ud i trafikken. Ønsker du at læse mere om Dashkameraer, så har Bomagasiner.dk lavet en test over de bedste i 2019. Se testen ved at klikke her.