Der er penge at tjene ved at klage over SKAT

Der er penge at tjene ved at klage over SKAT

De fleste mennesker ser skat som en mere eller mindre ufejlbarlig instans. Selvom de et eller andet sted godt kan se, der er et eller andet galt med en given afgørelse, vælger de at lade være med at gøre noget ved det.

Det er dog langtfra sådan, at de skat er ufejlbarlige. Faktisk får op mod hver fjerde medhold, og endnu flere vinder, hvis man tager med, at skat til tider selv kalder en række sager tilbage, når der klages over afgørelser. Læs videre i det følger og bliv klogere på, hvordan du kan anke afgørelsen til skat.

Hvis du er utilfreds…

Med en afgørelse fra skat og vil anke den, er fremgangsmåden at klage til skatteankestyrelsen. Hertil har du 3 måneder til at klage over skat og afgørelsen. Det kan for eksempel være din årsopgørelse. Når du klager skal du betale et klagegebyr på 400 kroner. Hvis du er villig til at betale de 400 kroner, og føler du har en sag, bør du klikke her.

Du kan også være uenig i skats afgørelse omkring, hvordan du skal beregne dit befordringsbidrag. Igen skal du sende til skatteankestyrelsen.

Sådan klages der

Først og fremmest skal det vides, at der gennemsnitligt er en behandlingstid på 22 måneder. Det er derfor en bureaukratisk og triviel sagde at klage til skat, og du skal derfor virkelig væbne dig med tålmodighed.

Når du sender en klage, skal du huske følgende:

  • Det er kun en skriftlig klage, der er gældende
  • Klagen skal være velbegrundet
  • Du skal angive alle klagepunkterne
  • Du skal huske at vedlægge en kopi af den specifikke afgørelse, du klager over
  • Hvis du har modtaget myndighedens sagsfremstilling, skal du huske at vedlægge en kopi
  • Du skal huske at være meget omhyggelig i at vedlægge alle dokumenter, der støtter din sag
  • Du skal være eksplicit omkring det, hvis du vil have et møde med sagsbehandleren

Når det ovenstående er gjort, vil du modtage en bekræftelse på, at skatteankestyrelsen har modtaget din klage. Det er dem, der underretter skat om din klage. Skat vil sende deres materiale til sagen til dem og ikke dig.

Hvis skatteankestyrelsen IKKE synes, at din klages skal imødekommes, bliver der sendt en sagsfremstilling til dig. Denne vil gennemgå og beskrive sagens faktiske forhold, hvordan sagen skal afgøres og begrundelsen for denne afgørelse.

Herefter sender du eventuelle kommentarer tilbage. Hvis der stadig er splid vil sagen blive sendt videre til et vurderingsankenævn, landsskatteretten eller et fællesankenævn, der så træffer den endelige afgørelse.

Hvis du personligt vil mødes med en af disse tre ovenstående instanser, vil ankenævnet kalde dig til møde med mindst 14 dages varsel, hvorimod landskabsretten vil give dig 4 ugers varsel.