Advokatens hverdag: Obligatorisk efteruddannelse holder advokaten skarp

Alle danske advokater (bosiddende i Danmark såvel som i udlandet) er underlagt kravene i retsplejelovens § 126 stk. 5 omkring obligatorisk efteruddannelse.